SOLAR WATER HEATER (เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์)

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) คือระบบทำความร้อนโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำหรือของเหลว เพื่อทำให้น้ำนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงานเนื่องจากได้รับพลังงานมาจากแหล่งพลังงานฟรีซึ่งก็คือ รังสีอาทิตย์

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) สามารถใช้ทดแทนระบบผลิตน้ำร้อนจากฮีทเตอร์ไฟฟ้า,ระบบผลิตน้ำร้อนจากบอยเลอร์โดยน้ำมันดีเซล,น้ำมันเตาหรือแก็ส LPG. ซึ่งแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีค่าเฉลี่ยความเข้มรังสีอาทิตย์ตลอดปีเป็นตัวเลขที่สูงมาก สามารถบอกได้ว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพสูงเหมาะกับการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และสามารถผลิตน้ำร้อนได้ตลอดปี

 

WHY USE SOLAR THERMAL?

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) มีข้อดีหลายๆอย่าง และเป็นคำตอบของปัญหาด้านแหล่งพลังงานในอนาคต 

    • เป็นพลังงานฟรี

    • สามารถผลิตน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูง

    • ช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างมาก เช่น ค่าไฟ 

    • เหมาะกับประเทศไทย เนื่องจากมีความเข้มของรังสีอาทิตย์สูงตลอดปี

 

WHO USE SOLAR THERMAL?

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) สามารถใช้ได้ในทุกๆโครงการตั้งแต่ บ้านพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร สปอร์ตคลับ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันในประเทศแถบยุโรปมีการใช้เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเกือบทุกหลังเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการประหยัดพลังงาน หากเปรียบเทียบกันแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มรังสีอาทิตย์ที่มีศักยภาพสูงตลอดปี จึงเหมาะสมกับการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์อย่างยิ่ง

 

FORBEST'S SOLAR WATER HEATER ADVANTAGES

 • มีประสบการณ์โดยตรง

   Forbest เป็นผู้นำในตลาดเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และได้รับการไว้วางใจให้ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้วจากโครงการทุกประเภทกว่า 100 โครงการ 

 • ช่วยลดค่าใช้จ่าย

   เนื่องจากเป็นการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานฟรี ซึ่งก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 70% ของการใช้พลังงานไฟฟ้า

 • ช่วยลด Carbon footprint

   โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แทนที่จะใช้ไฟฟ้า แก๊ส หรือน้ำมัน

 • ปลอดภัย
   Solar thermal จากฟอร์เบสได้รับ Solar Keymark Certificate รวมถึงได้รับมาตรฐานการผลิต ISO9001:2008 พร้อมกับการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยหลายขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงมือลูกค้า นอกจากนั้นยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายโครงการ
 

TYPES OF SOLAR WATER HEATER
 
แบ่งตามผู้ใช้งาน
 
• Residential ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานกับบ้านพักอาศัย ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
• Commercial ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานกับงานโครงการ เช่น โรงแรม รีสอร์ต โรงพยาบาล อพาร์ตเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรม 
 
แบ่งตามชนิด
 
• Hiline ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบตัวถังติดกับแผง
• Loline ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบตัวถังแยก
SOLAR THERMAL IS AVAILABLE IN THIS FOLLOWING BRAND
Visitors: 145,094