HEAT PUMP

HEAT PUMP (ฮีทปั๊ม) 

     Heat Pump (ฮีทปั๊ม) เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องทำน้ำร้อนระบบอื่นถึง 4 เท่า โดยหลักการทำงานของ Heat Pump คือ เครื่องจะเปลี่ยนพลังงานความร้อนในอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนที่สามารถนำไปใช้งานได้ โดยถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ หรือนำลมร้อนไปใช้งาน โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ โดยพลังงานอีก 75% นั้นได้ฟรี! โดยดึงมาจากพลังงานความร้อนของอากาศรอบๆตัวเรา 

     นอกจากนี้เครื่องยังให้ความเย็นที่เป็นผลพลอยได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ Heat Pump (ฮีทปั๊ม) จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า Electric Heater (ฮีทเตอร์ไฟฟ้า) และเชื้อเพลิงอื่นๆทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันอีกด้วย 

     ปัจจุบัน มีการใช้ Heat Pump ผลิตน้ำร้อนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และโรงพยาบาล อย่างแพร่หลายมาก เนื่องจากประหยัดพลังงานมาก เทียบกับแบบไฟฟ้าล้วนๆแล้วประหยัดกว่าเดิม 3-4 เท่า เทียบตามประสิทธิภาพแล้ว Heat Pump มีประสิทธิภาพราว 400 % เมื่อเทียบกับเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้า

 

    

น้ำร้อนที่ได้จาก Heat Pump (ฮีทปั้ม)

นำ้ร้อนที่ได้จาก Heat Pump (ฮีทปั้ม) เป็นน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิคงที่ สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-90 องศาเซลเซียส ซึ่งน้ำร้อนที่ใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล รีสอร์ท สปอร์ตคลับ สปา โดยปกติจะใช้ที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียสมาผสมน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิก่อนการใช้ ส่วนในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอุณหภูมิน้ำร้อนที่ทำจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน

 

การใช้ไฟฟ้า 

Heat Pump (ฮีทปั้ม) ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของทั้งระบบ หมายความว่าเจ้าของโครงการจะจ่ายค่าไฟเพียง 1/4 ของเครื่องทำน้ำร้อนแบบปกติเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าค่าการใช้พลังงานของฮีทเตอร์ไฟฟ้าและต่ำกว่าการเชื้อเพลิงทุกประเภทที่นำมาใช้ทำน้ำร้อน การใช้งานง่ายกว่าการใช้หม้อทำน้ำร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงทุกประเภท 

 

FORBEST'S HEAT PUMP ADVANTAGES
ข้อดีของ Heat pump (ฮีทปั้ม) 
• เป็นพลังงานสะอาด
จากการทำงานของฮีทปั๊มที่ดึงความร้อนจากอากาศมาเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด
• ประหยัดต้นทุน
จากโปรเจคที่เคยติดตั้ง การเปลี่ยนจากเครื่องทำน้ำร้อนธรรมดามาใช้ระบบฮีทปั๊มสามารถประหยัดพลังงานได้มากถึง 50-70% ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
• ได้ลมเย็น
จากการทำงานของระบบ ทำให้เกิดผลพลอยได้คือลมเย็น
• ปลอดภัย
ด้วยการผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO9001:2008 พร้อมกับการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
• มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ (COP) ไม่ต่ำกว่า 4.2 ที่สภาวะอากาศเข้าเครื่อง 30ºc และอุณหภูมิน้ำเข้าเครื่อง 30ºc สามารถผลิตอุณหภูมิน้ำร้อนออกจากเครื่อง 60ºc 
 
ส่วนประกอบของ Heat Pump (ฮีทปั้ม)
 
ระบบฮีทปั๊มตามความหมายของ ARI (Air Condition and Refrigeration Institute) จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้
 
• ชุดคอยล์ร้อน (Condenser) มีหน้าที่ระบายความร้อนจากสารทำงานไปสู่แหล่งระบายความร้อน
• ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ทำหน้าที่ดูดความร้อนจากแหล่งความร้อน
• เครื่องอัดไอ (Compressor) ทำหน้าที่อัดไอของสารทำงาน (Working Substance) ให้มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิรอบ Condenser เพื่อการถ่ายเทความร้อนออกจากสารทำงาน
• Expansion Valve หรืออาจเรียกว่า วาล์วขยายตัว ในกรณีที่ระบบมีขนาดเล็กจะใช้ท่อขนาดเล็ก (Capillary Tube) แทน มีหน้าที่ลดความดันของสารทำงาน
• อุปกรณ์เสริม ได้แก่ ถังน้ำหุ้มฉนวน มีหน้าที่สำคัญสองประการด้วยกันคือ กักเก็บน้ำเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของอาคาร และเพื่อแบ่งระดับอุณหภูมิน้ำในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งถัง นอกจากนั้นจะมีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ปั๊มน้ำ ชุดควบคุมและวัดความดัน ชุดควบคุมและวัดอุณหภูมิ ชุดควบคุมและตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า
 
 
การบำรุงรักษา Heat Pump (ฮีทปั้ม)
การบำรุงรักษาฮีทปั๊ม จะคล้ายกับระบบปรับอากาศ สามารถทำได้สะดวกโดยทำความสะอาด Condenser, Evaporator และครีบระบายความร้อน เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปจะใช้ลมเป่าและหมั่นตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 
Classic example for reducing energy cost by HEAT PUMP 
ตัวอย่างการลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าโดย Heat Pump จากลูกค้าของฟอร์เบส
 
PROJECT : DUSIT THANI 
     • Saving cost more than 5.4 million Bath 
     • Payback period within 2 years
 
 

HEAT PUMP IS AVAILABLE IN THIS FOLLOWING BRANDS

Visitors: 145,096