Multi point VS Single point

เครื่องทำน้ำร้อนสามารถแบ่งตามการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท

Single-point water heater

หมายถึง เครื่องทำน้ำร้อนที่สามารถจ่ายได้จุดเดียว (Single-point water heater) ซึ่งโดยทั่วไปจะติดแล้วจ่ายไปยังหัวฟักบัวโดยตรง สามารถติดได้ทั้งหัวฟักบัวธรรมดา และแบบ rain shower 
 
ซึ่งปัจจุบันเป็นประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นแบบผ่านร้อน (3.5-4.5 kW) 
หลักการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นแบบผ่านร้อน คือน้ำไหลผ่าน Heater ที่ติดอยู่ภายในตัวเครื่องและไหลออกโดยตรง สามารถปรับอุณหภูมิน้ำได้ ตรงปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเลย
 
 
Multi-point water heater
หมายถึง เครื่องทำน้ำร้อนที่ติดเครื่องเดียวและจ่ายไปยังจุดใช้งานได้หลายจุด (Multi-point water heater) สามารถจ่ายได้ทั้งหัวฟักบัวและอ่างล้างหน้า โดยเดินท่อจากตัวเครื่องทำน้ำร้อนเพียงตัวเดียว เพื่อกระจายน้ำร้อนไปยังจุดใช้งานต่างๆได้หลายจุด 
 
ซึ่งปัจจุบันเป็นได้หลายประเภททั้ง เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน (6-18 kW), เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม 
 
เครื่องทำน้ำร้อนแบบ Multi-point water heater ในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มบ้านและผู้อยู่อาศัยในระดับกลางไปจนถึงระดับบน โดยส่วนมากเครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้มได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ใชงานสำหรับที่อยู่อาศัยระดับบน เนื่องจากเครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้มสามารถผลิตน้ำร้อนที่มีคุณภาพ โดยที่อุณหภูมิและแรงดันคงที่

 

Visitors: 146,407