ปลอดภัยจากโรคปอดและโรคไข้ด้วยการเลือกเครื่องทำน้ำร้อนที่ถูกต้อง

 

 

ปลอดภัยจากโรคปอดและโรคไข้ด้วยการเลือกเครื่องทำน้ำร้อนที่ถูกต้อง

 

หนึ่งในอันตรายที่มากับน้ำคือ แบคทีเรีย Legionella ซึ่งพบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่เปียกและชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมที่แบคทีเรียก่อตัวอยู่ในช่วง 35–46ºC นั่นคือมันจะเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 30–50ºC โดยปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย มี 3 ปัจจัย คือ

   1. น้ำนิ่ง

   2. ตะกอนสิ่งสกปรกที่สามารถเป็นอาหารของเชื้อ

   3. อุณหภูมิที่เหมาะสม 

 

แบคทีเรีย Legionella มีด้วยกันหลายชนิด แต่ไม่ใช่ทุกชนิดที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยในมนุษย์ แบคทีเรีย Legionella เป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยสองประการในมนุษย์:

  • โรคปอด (Legionnaires’ disease) ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่ทำให้ปอดอักเสบ
  • โรคไข้ Pontiac fever ที่คล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่เฉียบพลัน (acute influenza)


โดยการติดเชื้อเกิดจากแบคทีเรียจะต้องถูกหายใจเข้า การติดเชื้อจะเกิดขึ้นหลังจากหายใจเอาละอองเล็กๆ ของหยดน้ำที่ปนเปื้อน แหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียโดยทั่วไปจะเป็นหอหล่อเย็น (cooling tower) ในระบบปรับอากาศรวมขนาดใหญ่ สระน้ำวน รวมถึงฝักบัวอาบน้ำ

 

หนึ่งในวิธีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียคือ การใช้อุณหภูมิน้ำร้อน ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากแผนภาพอุณหภูมิด้านบนว่า

   น้ำช่วงอุณหภูมิ 20-50 oC    แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้

   น้ำช่วงอุณหภูมิ 35-46 oC    แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษ

   น้ำช่วงอุณหภูมิ 50 oC        แบคทีเรียสามารถอยู่รอดได้ แต่ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้

   น้ำช่วงอุณหภูมิ 55 oC        แบคทีเรียตายภายใน 5-6 ชั่วโมง

   น้ำช่วงอุณหภูมิ 60 oC        แบคทีเรียตายภายใน 32 นาที

   น้ำช่วงอุณหภูมิ 66 oC        แบคทีเรียตายภายใน 2 นาที

   น้ำช่วงอุณหภูมิ 70-80 oC   เป็นช่วงอุณหภูมิที่ปลอดเชื้อแบคทีเรีย

 

ดังนั้น ในการเลือกเครื่องทำน้ำร้อน ควรจะเลือกเครื่องทำน้ำร้อนที่สามารถทำน้ำร้อนได้อุณหภูมิมากกว่า 55 องศาเซลเซียสขึ้นไป เพื่อลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในถังน้ำร้อน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคปอดและโรคไข้แก่ครอบครัวของคุณ

Visitors: 145,094