งานติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อน โครงการ Jin Wellbeing County

โครงการ Jin Wellbeing County เป็น คอนโดมีเนียมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีความต้องการด้านความปลอดภัยของระบบสูง จึงเลือกใช้เครื่องทำน้ำร้อน 6 kw แบบ multipoint จากแบรนด์ NorthStar ในส่วนที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ เนื่องจากเครื่องทำน้ำร้อน NorthStar มีระบบ thermostat ป้องกันน้ำร้อนลวกผู้ใช้งาน 2 ชั้น และมีสวิตช์แบบ Pressure Differential Switch ที่วัดความต่างของแรงดันน้ำเพื่อเปิดปิด heater ของตัวเครื่อง จึงมีความแม่นยำมากกว่าสวิตช์แบบทั่วไป และเพิ่มความทนทานด้วย tank ทองแดงเชื่อมแบบไร้รอยต่อเพื่อทนแรงดันและอุณหภูมิได้มากขึ้น 

ในส่วนของโรงพยาบาลที่มีการเลือกใช้เครื่องทำน้ำร้อน Heat pump นั้น ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 75% ได้สามารถลดค่าไฟโครงการโดยรวมได้มากถึง 75% หากเทียบกับการใช้เครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้า