โครงการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กับปั๊มความร้อน Forbest  

โครงการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเลือกใช้ระบบน้ำร้อนแบบ Heat pump ซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานทางเลือก แบรนด์ Forbest