โครงการ Oakwood Suites Bangkok at Sukhumvit 24

โครงการ Oakwood Suites Bangkok at Sukhumvit 24 เป็นโครงการโรงแรมหรูตั้งอยู่ที่ซ.สุขุมวิท24 โดยเลือกใช้ระบบน้ำร้อนแบบ Heat pump ซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานทางเลือก โดยเลือกใช้ Heat pump แบรนด์ Energy Master เป็นปั๊มความร้อนแบรนด์แรกของประเทศไทย