โครงการ Waldorf Astoria Ithaafushi ที่ Maldives กับปั๊มความร้อน Energy Master

โครงการ Waldorf Astoria Ithaafushi เป็นอีกหนึ่งโครงการโรงแรมหรู ตั้งอยู่ที่ Maldivesโดยเลือกใช้ระบบน้ำร้อนแบบ Heat pump ซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานทางเลือกแบรนด์ Energy Master ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจากฟอร์เบสที่ได้มีโอกาสส่งออกปั๊มความร้อนสัญชาติไทยไปยัง Maldives โดยทางฟอร์เบสได้ส่งทีมช่างผู้มีประสบการณ์ไปให้บริการถึง Maldives เป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์