โครงการ โรงงาน CPF กับระบบน้ำร้อนผสมผสาน Forbest

โครงการ โรงงาน CPF โรงงานผลิต Bakery ของเครืองเจริญโภคภัณฑ์ ได้เลือกใช้ระบบน้ำร้อนผสมผสานของแบรนด์ Forbest ซึ่งเป็นระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมกับปั๊มความร้อนสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 90%