โครงการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กับปั๊มความร้อน Energy Master

โครงการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นอีกหนึ่งเป็นศูนย์กลางการแพทย์ ที่ให้บริการดูแล รักษาและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ได้เลือกใช้ระบบน้ำร้อนแบบ Heat pump ซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานทางเลือกจากแบรนด์ Energy Master พร้อมบริการติดตั้งจากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทฟอร์เบส