ปลอดภัยจากโรคปอดและโรคไข้ด้วยการเลือกเครื่องทำน้ำร้อนที่ถูกต้อง

หนึ่งในอันตรายที่มากับน้ำคือ แบคทีเรีย Legionella ซึ่งพบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่เปียกและชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมที่แบคทีเรียก่อตัวอยู่ในช่วง 35–46ºC นั่นคือมันจะเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 30–50ºC โดยปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย มี 3 ปัจจัย คือ

 • 1. น้ำนิ่ง
 • 2. ตะกอนสิ่งสกปรกที่สามารถเป็นอาหารของเชื้อ
 • 3. อุณหภูมิที่เหมาะสม

แบคทีเรีย Legionella มีด้วยกันหลายชนิด แต่ไม่ใช่ทุกชนิดที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยในมนุษย์ แบคทีเรีย Legionella เป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยสองประการในมนุษย์:

 • โรคปอด (Legionnaires’ disease) ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่ทำให้ปอดอักเสบ
 • โรคไข้ Pontiac fever ที่คล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่เฉียบพลัน (acute influenza)

โดยการติดเชื้อเกิดจากแบคทีเรียจะต้องถูกหายใจเข้า การติดเชื้อจะเกิดขึ้นหลังจากหายใจเอาละอองเล็กๆ ของหยดน้ำที่ปนเปื้อน แหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียโดยทั่วไปจะเป็นหอหล่อเย็น (cooling tower) ในระบบปรับอากาศรวมขนาดใหญ่ สระน้ำวน รวมถึงฝักบัวอาบน้ำ

หนึ่งในวิธีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียคือ การใช้อุณหภูมิน้ำร้อน ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากแผนภาพอุณหภูมิด้านบนว่า

 • น้ำช่วงอุณหภูมิ 20-50 oC แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้
 • น้ำช่วงอุณหภูมิ 35-46 oC แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษ
 • น้ำช่วงอุณหภูมิ 50 oC แบคทีเรียสามารถอยู่รอดได้ แต่ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้
 • น้ำช่วงอุณหภูมิ 55 oC แบคทีเรียตายภายใน 5-6 ชั่วโมง
 • น้ำช่วงอุณหภูมิ 60 oC แบคทีเรียตายภายใน 32 นาที
 • น้ำช่วงอุณหภูมิ 66 oC แบคทีเรียตายภายใน 2 นาที
 • น้ำช่วงอุณหภูมิ 70-80 oC เป็นช่วงอุณหภูมิที่ปลอดเชื้อแบคทีเรีย

ดังนั้น ในการเลือกเครื่องทำน้ำร้อน ควรจะเลือกเครื่องทำน้ำร้อนที่สามารถทำน้ำร้อนได้อุณหภูมิมากกว่า 55 องศาเซลเซียสขึ้นไป เพื่อลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในถังน้ำร้อน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคปอดและโรคไข้แก่ครอบครัวของคุณ