โครงการ 28 Chidlom (by SC Asset) กับเครื่องทำน้ำร้อน Everhot

 โครงการ 28 Chidlom (by SC Asset) 1 ใน 3 โครงการคอนโดมิเนียมในกลุ่ม Limited Luxury Collection by SC ASSET ใจกลางชิดลม  ได้เลือกใช้เครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ แบรนด์ Everhot ของทางบริษัทฟอร์เบส