โครงการ The XXXIX Condo (by Sansiri) กับเครื่องทำน้ำร้อน Everhot

โครงการ The XXXIX Condo (by Sansiri) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่สุดจาก Sansiri  ได้เลือกใช้เครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ แบรนด์ Everhot ของทางบริษัทฟอร์เบส