โครงการ KRAAM Sukhumvit 26 กับเครื่องทำน้ำร้อน Everhot  

โครงการ KRAAM Sukhumvit 26 คอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury ย่านสุขุมวิท ได้เลือกใช้เครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ แบรนด์ Everhot ของทางบริษัทฟอร์เบส